Opnieuw 18 gecertificeerde leescoördinatoren op basisscholen!

17 leerkrachten en één directielid volgden afgelopen maanden de cursus Open Boek, die hen opleidt tot leescoördinator. De leescoördinator is de motor achter leesplezier op school.
Vier themabijeenkomsten over leesbevordering leiden toe naar het schrijven van een schoolleesplan voor de eigen school. Hier kan komende schooljaar meteen mee gewerkt worden. Zij zijn ook tegelijk de (nieuwe) contactpersoon voor de Bibliotheek. 

De geanimeerde afsluiting was in Bibliotheek Zuilen. De kersverse leescoördinatoren kregen daar hun certificaat overhandigd. Gecertificeerde leescoördinatoren kunnen hun inspiratie en kennis blijven halen bij de nascholing Open boek. Een waardevol netwerk waarin school en Bibliotheek leren van elkaar.

Wilt u meedoen of kent u iemand die interesse heeft? Klik hier

Een video over het 3D Kastelen Project!

Onderzoek: Boekenwurmen leven langer 

Uit onderzoek van Yale University blijkt dat boekenwurmen gemiddeld twee jaar langer leven dan mensen die nooit lezen.
Gedurende twaalf jaar verzamelden onderzoekers van Yale University gegevens van ruim 3.600 vijftigplussers. Aan de respondenten werd gevraagd hoeveel uur zij per week lazen en op basis daarvan werden zij ingedeeld in drie groepen: mensen die nooit lezen, mensen die tot 3,5 uur per week lezen en mensen die wekelijks meer dan 3,5 uur lezen.

Na twaalf jaar bleek uit het onderzoek dat de laatste groep, de lezers, duidelijk in het voordeel was ten opzichte van de eerste groep, de niet-lezers. De lezers overlijden gemiddeld twee jaar later dan de niet-lezers. Het geslacht, gezondheid, welvaart- en opleidingsniveau spelen hierin geen enkele rol.
Lezen stimuleert belangrijke cognitieve processen die kunnen bijdragen aan een lang leven: bijvoorbeeld het denkvermogen, het inlevingsvermogen en de emotionele intelligentie. Zo stelt Becca Levy, hoogleraar epidemiologie en psychologie.

Meer informatie