'Ooster- en Westerkade: 100 jaar geleden'

29 augustus 2022 t/m 1 oktober 2022 | Bibliotheek Hoograven | tijdens openingstijden

Kosten: gratis

Grote aantallen fietsers en voetgangers passeren dagelijks het Ooster- en Westerkadekwartier. Met de openstelling van het Vaartsche Rijnstation is een verveelvoudiging gerealiseerd. In deze tentoonstelling van Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven zijn foto's te zien die de geschiedenis en ontwikkeling van dit gebied tonen.

Over de tentoonstelling

Weg-  spoor-  tram- en waterverkeer zijn op de Ooster- en Westerkade anderhalve eeuw ‘in dialoog' gegaan op de plek waar ze elkaar kruisten. Gelijkvloers, onderdoor of bovenlangs. De klontering van al die verkeersstromen binnen zo’n beperkt gebied droeg bij aan het specifieke karakter.  Je kon hier vanouds kiezen uit een ongekend groot aantal herbergen, logementen, kroegen en veer-huizen met intrigerende namen als De Hulck, De Jeremie, De Witte Arend, De Zwaan, De Kroon, Het Fortuin en De Witte Engel. Er werd volop versjouwd, gestapeld en verhandeld. Schepen uit het Duitse achterland en het Groene Hart, beurtvaarders en trekschuiten, dilligences en postkoetsen kwamen en gingen. Vanaf 1880 werd de Westerkade vooral een winkelstraat terwijl de Oosterkade zich meer specialiseerde in ambachtelijke nijverheid en in de levering van brandstoffen en vervoer aan de stad.  Na een enorme verschraling na 1960 restte slechts een functie als doorgangsgebied voor zuidelijke wijken. De ommekeer kwam zo’n tien jaar geleden met de verdichte nieuwbouw aan de Oosterkade en de herontdekking als verblijfsgebied door horeca-exploitanten.