Geldzaak- Vraag van de maand

Elke maand vind je hier een vraag over geldzaken.

Vraag november: Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld?

Je hoort wel eens van bijzondere bijstand. Dat mensen die betaalproblemen hebben daar bij de gemeente om kunnen vragen. Voor welke betaalproblemen is de bijzondere bijstand bedoeld, en wie kan het aanvragen?

De gemeente kan bijzondere bijstand geven voor onverwachte kosten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • reiskosten voor het bezoeken of helpen van een familielid; 
 • verhuiskosten door een plotselinge, onvoorziene verhuizing; 
 • een noodzakelijke medische behandeling die niet helemaal door de zorgverzekeraar wordt vergoed; 
 • de eigen bijdrage voor rechtsbijstand; 
 • legeskosten, bijvoorbeeld voor een verblijfsdocument.

Het moet gaan om noodzakelijke kosten die je niet hebt kunnen voorkomen. De kosten mogen je ook niet te verwijten zijn. Als je een laag inkomen hebt en weinig of geen spaargeld, vraag dan bijzondere bijstand aan. De gemeente beoordeelt of je er recht op hebt en berekent wat je maximaal zelf kunt betalen. De gemeente kan bijzondere bijstand ook als lening verstrekken. Je betaalt de lening dan in termijnen terug.
Kijk op de site van de gemeente Utrecht voor informatie over de mogelijkheden van bijzondere bijstand. 

Vraag september: Eigen bijdrage Wmo

Door technische problemen bij het CAK krijg ik deze maand in één keer alle facturen voor mijn eigen bijdrage Wmo dit jaar. Daar had ik voor willen reserveren, maar dat is niet gelukt.

In september krijgen mensen die dit jaar zorg of ondersteuning via de Wmo hebben inderdaad in één keer alle facturen. Voor april en mei hoef je geen eigen bijdrage te betalen omdat door de coronamaatregelen veel zorg niet geleverd kon worden.

Je kunt een betalingsregeling aanvragen door te bellen naar het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Let ook op een mogelijke vergoeding van je eigen bijdrage door je zorgverzekeraar! Als je bijvoorbeeld het Utrecht-Toppakket van de U-polis hebt, kun je de eigen bijdrage Wmo tot een bepaald bedrag vergoed krijgen. Neem er contact over op met je zorgverzekeraar.

Je kunt je verder informeren op www.hetcak.nl/wmo2020.

Ook belangrijk: heb je vorig jaar de tegemoetkoming zorgkosten van € 200 van de gemeente gehad op basis van de eigen bijdrage Wmo die je zelf betaalt? Dan kun je die ook dit jaar krijgen ondanks dat je twee maanden minder eigen bijdrage hoeft te betalen.
Wil je meer over weten over dit onderwerp? Loop dan eens binnen bij De Geldzaak.


Vraag juli: Hoe verzeker ik mij in de toekomst van inkomen?

Ik ben zzp’er en heb sinds de coronacrisis vrijwel geen opdrachten meer. Ik heb gebruik kunnen maken van de crisismaatregelen maar zie het somber in voor de toekomst. Wat kan ik doen?

De overheid heeft een groot bedrag uitgetrokken om werkenden en werkzoekenden te helpen hun arbeidsmarktkansen in deze crisistijd te vergroten. De regeling heeft de naam ‘NL Leert Door’ gekregen en bestaat uit een pakket van maatregelen.
Vanaf begin augustus kun je gratis naar een loopbaanadviseur om beter zicht te krijgen op je arbeidsmarktkansen in deze crisistijd. Ook zijn er vanaf het najaar gratis scholingsmogelijkheden, zowel kortdurende cursussen voor specifieke vaardigheden, vakgerichte bijscholing, als een eerste module van een langer omscholingstraject. Het gaat erom meer mogelijkheden te krijgen voor ander werk bij de eigen werkgever of beter inzetbaar te worden voor andere bedrijven. Ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn naar een ander beroep of loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.
Je kunt je aanmelden bij een deelnemende opleidingsinstantie. Die instantie handelt verder alles af qua administratie en kosten.

Kijk voor meer informatie op NLLeertDoor.com.


Vraag week 24: Digitale ondersteuning bij inkomensvragen

Ik wil mij aanpassen aan mijn gedaalde inkomen door de coronacrisis. Beter uitkomen met mijn geld, gebruikmaken van financiële regelingen waar ik recht op heb, schulden voorkomen. Cursussen en groepen om hieraan te werken liggen nu stil. Kan ik ook digitaal ondersteuning krijgen?

Er zijn in Utrecht bijeenkomsten ‘Financiën bij een lager inkomen door corona’. Hieraan kun je gratis en online deelnemen. Deze bijeenkomsten worden op vaste tijden gehouden. Daarnaast is er ook een e-learning ‘Financiën bij een lager inkomen door corona in Utrecht’ die je gratis kunt volgen. De e-learning kun je doen op een tijdstip dat jou zelf goed uitkomt en duurt ongeveer 20 minuten.

Je krijgt informatie en antwoord op vragen als

 • zijn er toeslagen of voorzieningen waar ik gebruik van kan maken?
 • hoe maak ik een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven?
 • op welke posten kan ik besparen en welke uitgaven kan ik misschien wel helemaal schrappen?
 • waar kan ik terecht als ik in financiële problemen raak?

Op www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen kun je je direct inschrijven en is meer informatie over alle online bijeenkomsten rondom inkomensdaling te vinden. Neem voor vragen contact op met U Centraal via 06 2333 5893 of levensgebeurtenissen@u-centraal.nl.


Vraag week 23: Huurlasten

Ik kon mijn huur altijd nét betalen maar vrees dat mij dat binnenkort niet meer lukt. Ik heb wel huurtoeslag, maar de Belastingdienst verrekent die met een oude huurtoeslagschuld. Ik moet nu dus een groter deel van mijn huur zelf opbrengen. Wat kan ik doen?

Achterstand oplopen met je huur, dat moet je zien te voorkomen. Het gaat al snel om grote bedragen, en die loop je moeilijk in. Er zijn in elk geval 3 mogelijkheden die je kunt onderzoeken, zo nodig samen met iemand van De Geldzaak of met de sociaal raadslieden in het buurtteam in je buurt.

 1. Misschien komt je inkomen door de verrekening van de huurtoeslagschuld onder het bestaansminimum. Je houdt dan te weinig geld over voor je levensonderhoud. Je kunt de Belastingdienst vragen om rekening te houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van je inkomen dat je moet kunnen besteden aan je levensonderhoud.
  Op Mijn inkomen komt onder het bestaansminimum kun je zelf je beslagvrije voet berekenen. Als je onder het bestaansminimum komt, vraag de Belastingdienst dan het maandelijkse bedrag van de verrekening te verlagen.
 2. Als je voor je sociale huurwoning van een woningcorporatie in Utrecht een hoge huur betaalt en een laag inkomen hebt, kun je misschien tijdelijk huurverlaging krijgen. Je hebt een U-pas nodig en moet aan enkele voorwaarden voldoen. Kijk daarvoor op de site van de gemeente Utrecht onder huurverlaging. Deze tijdelijke huurverlaging kun je nog aanvragen tot en met 30 november 2020. Bijzonder is dat als je eind 2020 recht op deze huurverlaging hebt, je die lagere huur houdt. Je tijdelijk verlaagde huurprijs wordt dan in 2021 definitief. Huishoudens met een niet-sociale huurwoning en een iets hoger inkomen, kunnen soms ook huurverlaging vragen. Kijk daarvoor op woonbond.nl/huurverlaging.
 3. Misschien kun je huurbevriezing vragen. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Als de huur van je sociale huurwoning boven een bepaalde prijs komt en je een laag inkomen hebt, kun je vóórdat op 1 juli de jaarlijkse huurverhoging ingaat huurbevriezing vragen. Op woonbond.nl/huurbevriezing kun je controleren of het zin heeft om een aanvraag te doen. Je kunt op deze site met een voorbeeldbrief direct een aanvraag doen. Huishoudens met een kale huur boven 737,14 euro en een iets hoger inkomen, kunnen soms ook huurbevriezing krijgen! De meeste woningcorporaties stellen zich door de coronacrisis soepeler op tegenover hun huurders. Neem dus zeker contact op met je verhuurder als er betaalproblemen zijn, of dreigen te ontstaan.

 


Vraag week 22: Betaalproblemen

Ons gezinsinkomen is gehalveerd doordat mijn partner geen werk meer heeft. Zolang de coronacrisis aanhoudt zal daar geen verandering in komen. Wat gebeurt er als wij onze rekeningen niet meer kunnen betalen?

Als je een rekening niet op tijd betaalt, kan die rekening na een aanmaning en een termijn van twee weken worden verhoogd met incassokosten. Daarna kan de rekening nog verder oplopen, onder meer door deurwaarderskosten. Als je op tijd hulp zoekt kun je dit voorkomen. Neem daarom bij betaalproblemen altijd direct contact op met de instantie die je moet betalen en vraag om een betalingsregeling. Veel organisaties, zoals verhuurders, energiebedrijven en schuldeisers hebben hun regels versoepeld om mensen met betaalproblemen door de coronacrisis, tegemoet te komen.
Lukt het niet om een betalingsregeling te krijgen, heb je meerdere schuldeisers tegelijk of zijn de achterstanden al te groot, neem dan contact op met het buurtteam voor gratis schuldhulp. Zie voor adressen van de buurtteams www.buurtteamsutrecht.nl.

 


Vraag week 21: Eigen bijdrage kinderopvang

Ik heb door de coronamaatregelen geen gebruik gemaakt van de kinderopvang maar heb mijn eigen bijdrage voor de opvang wel doorbetaald aan het kinderdagverblijf. Die eigen bijdrage krijg ik terug, is mij verteld. Maar wanneer? En wat moet ik daarvoor doen?

Het is goed dat je niet bent gestopt met betalen. Zo is de plaats voor je kind behouden gebleven en was ondertussen ook noodopvang mogelijk van kinderen die niet thuis konden zijn. De overheid wil ouders die eigen bijdrage zo snel mogelijk terugbetalen. Dat zal in juni/juli gebeuren. Misschien iets later omdat de kinderopvang nog wat langer gesloten is gebleven dan aanvankelijk werd gedacht.

Je krijgt de eigen bijdrage vergoed tot de maximum uurprijs en het bedrag wordt rechtstreeks naar je bankrekening overgemaakt. De vergoeding is gebaseerd op de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Niet de Belastingdienst maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het bedrag uit. De SVB stuurt ook een brief met een berekening van de vergoeding. Je hoeft als ouder dus zelf niets te doen, het geld wordt automatisch op je rekening gestort.


Vraag week 20: Inkomensdaling

Door de coronacrisis heb ik veel minder inkomsten. Het is nu al duidelijk dat mijn jaarinkomen in 2020 veel lager zal zijn dan in voorgaande jaren. Wat kan ik nu al doen om te voorkomen dat ik geldproblemen krijg?

Veel mensen zullen het in 2020 met een lager inkomen moeten doen. Heel verstandig om dan op tijd te onderzoeken of je je inkomen kunt aanvullen. Misschien is het voor het eerst dat je op zoek moet naar inkomensondersteunende regelingen. Er zijn financiële bijdragen van de gemeente Utrecht en van de overheid. Al die regelingen zijn inkomensafhankelijk, met andere woorden: de hoogte van je inkomen bepaalt of je een bijdrage kunt krijgen. Voor sommige regelingen is de hoogte van je netto maandinkomen bepalend, voor andere regelingen je jaarinkomen.

Check waar je recht op hebt, voorkom dat je geld laat liggen:

 • kijk op www.berekenuwrecht.nl en zie in een paar stappen waar je mogelijk recht op hebt
 • maak een proefberekening toeslagen op www.belastingdienst.nl en zie of je een toeslag kan krijgen en hoeveel
 • heb je meer informatie nodig of kom je er niet uit? Maak dan een afspraak bij De Geldzaak of met de sociaal raadslieden in je buurt, zie www.buurtteamsutrecht.nl.