Het rampjaar 1672 in Utrecht

5 december 2022 t/m 30 december 2022 | Bibliotheek Hoograven

Kosten: Gratis, tijdens openingstijden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In 1672 werd Nederland overvallen door het Franse leger, twee Duitse vorsten en de Engelse gevolgen. De consequenties voor ons land waren groot, met name voor de provincie Utrecht. Dit gebied had zwaar te lijden onder inundaties, plunderingen en verwoestingen. Een deel van de provincie werd door de Fransen bezet en kreeg te maken met plunderingen, hoge belastingen en inkwartiering. 

Aan de hand van onder meer acht banners wordt het verhaal van Utrecht in het Rampjaar verteld.
Meer informatie op rampjaarherdenking.nl