Koor Burengerucht

19 december 2022, van 19:30 tot 20:30 | Bibliotheek Neude - Tribune

Kosten: Gratis, inloop

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Ons koor is opgericht in januari 2019 vanuit de behoefte om samen met onze leuke buren uit de straat te zingen. Momenteel zijn we met 3 heren en 5 dames.

Daarvoor hebben we onze dirigente, Sadhu Bolland, bereid gevonden ons hierin te begeleiden. Zij is geschoold in de Lichtenberger Methode, die zich baseert op het principe van zelforganisatie: het vermogen van de stem om zich door middel van klankexperimenten en waarneming opnieuw uit te vinden. Het repertoire stellen we in gezamenlijk overleg samen. Soms zijn dit popliedjes, maar ook wereldmuziek, klassiek en TaizĂ©-liederen komen aan bod. Net waar we zin in hebben. Zo is ook deze avond in de bibliotheek samengesteld uit een paar Kerstliederen maar ook andere stemmige liedjes die zo passen in de warme en mystieke sfeer van Kersttijd.