Tegenlicht Meet Up: De boer van de toekomst (uitverkocht)

12 oktober 2020, van 19:00 tot 21:30 | De Bibliotheek Neude | Theater

Kosten: Gratis - graag aanmelden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

VPRO’S Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Praat daarover verder, elke maandagavond na de uitzending, met deskundige gasten en medebezoekers.

Let op: uitverkocht!

Je kunt nog wel live meekijken via YouTube

De boer van de toekomst

De lockdown heeft laten zien hoe kwetsbaar ons wereldwijde voedselsysteem is. Tegelijkertijd staan boeren, natuurbeschermers en politiek lijnrecht tegenover elkaar. Nederland is als tweede landbouwexporteur van de wereld een agrarisch succesverhaal. Maar daar tegenover staat dat de bodem steeds verder uitgeput raakt en de biodiversiteit verschraalt. Waar zijn de nieuwe ideeën en technologieën te vinden die goed zijn voor zowel de boer als de natuur? VPRO Tegenlicht neemt de kijker mee in een verkenning door Nederland. Van stroken-landbouw tot onbemande tractoren, en van agro-ecologie tot kaas zonder koeien. Wat zijn de perspectieven voor de boer van de toekomst?

Deze Tegenlicht Meet Up

Is er een volhoudbare én realistische toekomst voor het boerenbedrijf? Welke perspectieven zijn er? Hoe krijgen we dit voor elkaar, wat is ervoor nodig? En wie hebben daarin een rol?

Hierover praten we met onze gasten en het publiek. De gasten zijn:

 • Shera van den Wittenboer
  Shera is werkzaam als adviseur landschap bij het College van Rijksadviseurs, een onafhankelijk adviescollege dat het Rijk gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. In september 2020 publiceerde het College van Rijksadviseurs een advies aan de minister van LNV: Naar een New Deal tussen boer en maatschappij. In een drietal pilots, op veen, klei en zand, is uitgewerkt hoe zo’n New Deal er op gebiedsniveau uit zou kunnen zien.
 • Imke de Boer
  Imke is hoogleraar Dierlijke Productiesystemen aan Wageningen Universiteit. Samen met Evelien de Olde is zij de trekker geweest van de voedselvisie Re-rooting the Dutch Food System. Deze visie hebben zij ontwikkeld samen met boeren- en milieuorganisaties.
 • Ruud Zanders
  Ruud is een van de oprichters van Kipster, ‘de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld’, aldus de Volkskrant. Het model van Kipster is gebaseerd op het onderzoek van Imke de Boer.
 • Bram Velthuis
  Bram is coach van lokale initiatieven van Herenboeren Utrecht Oost Nieuw Burenveld. Herenboeren zijn gedeelde eigenaar van een boerenbedrijf. Als huishouden investeren zij eenmalig in hun lidmaatschap en verdelen verder de kosten om het bedrijf te laten draaien.
 • Michiel Korthals
  Michiel publiceerde in 2020 ‘Goed Eten’, een standaardwerk over filosofie en landbouw. Hij is emeritus hoogleraar filosofie en en houdt zich bezig met de ethische en filosofische aspecten van de levenswetenschappen, zoals biotechnologie, natuurbescherming, milieubeheer en voeding. Sinds 2018 is hij Professor Philosophy of Food aan de University of Gastronomic Sciences in Pollenzo (Italië). 

Praktische informatie:

Deze Meetup vindt plaats in de Bibliotheek Neude.

 • 19.00 uur: herhaling van de Tegenlicht uitzending (optioneel) 
 • 20.00 - 21.30 uur: Meetup, discussie met gasten en publiek

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht en de VPRO, met medewerking van een aantal professionele vrijwilligers. meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.facebook.com/tegenlichtmeetuputrecht