Tegenlicht Meet Up | De nieuwe elite

25 oktober 2021, van 19:00 tot 21:30 | Bibliotheek Neude | Theater

Kosten: Gratis, wel reserveren

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

VPRO’S Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Praat daarover verder, elke maandagavond na de uitzending, met deskundige gasten en medebezoekers.

De nieuwe elite

Hoe komt het dat technische beroepen helemaal uit de mode zijn geraakt? Als samenleving hebben we door een obsessie naar ‘verheffing’ veel waardevolle en onmisbare beroepen naar de achtergrond verbannen. Loodgieters en elektriciens verdienen op dit moment relatief goed, maar nog steeds is de waardering voor hun werk laag.

Socioloog Rineke van Daalen deed jarenlang onderzoek op vmbo-scholen, waar 60% van onze kinderen naar toe gaan. Volgens haar wordt in Nederland nog steeds flink onderscheid gemaakt tussen hoog- en laag opgeleiden, maar de wal keert het schip. De toekomst ligt in handen van handwerkers en het lijkt erop dat de verandering van de werkvloer komt.

Vakmensen zijn de nieuwe elite aan het worden, aldus regisseur van deze Tegenlicht aflevering, Britta Hosman. Nederland moet in rap tempo verduurzamen om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken. We staan aan de vooravond van wellicht de grootste verbouwing van Nederland. De beloofde energietransitie loopt echter nu al immense vertraging op omdat we de technische mensen missen om het uit te voeren. De SER spreekt van een tekort van 20.000 tot 60.000 mensen. Hoe is dat mogelijk?

Het gebrek aan technici lijkt te zijn ontstaan door een politieke beslissing die twintig jaar geleden werd genomen op een congres in Lissabon. Het onderwijs is sindsdien ingericht op algemeen vormend onderwijs. Hierdoor zijn waardevolle beroepen naar de achtergrond verbannen. We moeten stoppen met plannen maken en mensen opleiden om het te doen. In de aflevering van VPRO Tegenlicht wordt een pleidooi gehouden voor het herwaarderen van vakmanschap in de samenleving.

Deze Tegenlicht Meetup

Tijdens de Meet Up gaan we dieper in op de oorzaken van het tekort aan technisch personeel. Met ons gastenpanel en het publiek gaan we onder meer de discussie aan over of het primair- en het(voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs anders moeten worden ingericht, hoe de bedrijfscultuur aantrekkelijker kan worden gemaakt, of de werving beter zou moeten, of de lonen verder omhoog zouden moeten, enz.

Onze gasten zijn:

  • Mirjam Bosch. Directeur Tech Campus Nieuwegein, ROC Midden Nederland. De Tech Campus in Nieuwegein heeft vier zogenaamde colleges: Automotive college, Bouw- en Interieur college, een ICT college en een Tech college. In totaal meer dan 100 techniek opleidingen met een beroepsbegeleidende leerweg en een beroepsopleidende leerweg. 
  • Hannelies Boelhouwer. Zij is manager bedrijfsschool van Stedin, een regionale Nederlandse netbeheerder, die voornamelijk in de Randstad opereert. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin heeft in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen. Stedin heeft 3652 medewerkers.
  • Sebastiaan Smit komt namens Jet-Net & TechNet. Binnen Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen sinds 2002 samen zodat leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor een toekomst in de technologie, techniek of ICT. Elke provincie heeft een vaste regiocoördinator. Het landelijk bureau werkt nauw samen met ministeries, technische branches en opleidingsfondsen, het onderwijs, het bedrijfsleven en andere partners.
  • Rineke van Daalen. Zij werkt aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Ze doet onderzoek naar de eigenwaarde en het zelfbeeld van leerlingen op het VMBO, en naar de plaats van het lagere beroepsonderwijs in de rangorde van het Nederlandse onderwijs.
  • Judith van Heeswijk. Zij komt namens Techniek Nederland. Dit is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en technische detailhandel. Techniek Nederland vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven. Judith van Heeswijk is programmamanager, ontwikkeling, scholing en arbeidsmarkt.

Praktische informatie:

Deze Meetup vindt plaats in het Theater van de Bibliotheek Neude. Deelname is gratis. Graag reserveren.

  • Let op: van 19.00 tot 20.00 uur wordt de uitzending herhaald, de meet-up is van 20.00 tot 21.30 uur.

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht, de VPRO en een groep professionele vrijwilligers. meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.facebook.com/tegenlichtmeetuputrecht

Je kunt de meetup ook volgen via de livestream.