Tegenlicht Meet Up l Samen vergroenen

27 februari 2023, van 19:00 tot 21:30 | Bibliotheek Neude | Theater

Kosten: Gratis, wel reserveren

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

VPRO’S Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Praat daarover verder, een week na de uitzending, met deskundige gasten en medebezoekers.

Deze avond gaat over de energie- en klimaatcrisis

De hoge prijs van gas heeft ons gedrag radicaal veranderd en onverwacht nieuwe deuren geopend. Overal in de samenleving zijn mensen op zoek naar nieuwe manieren om ons land van energie te blijven voorzien en de energietransitie te democratiseren. In de aflevering Samen vergroenen toont VPRO Tegenlicht initiatieven van burgers, ondernemers en collectieven die samen huizen, winkels en soms zelfs hele buurten helpen verduurzamen. 

Tijdens deze Meet Up gaan we in gesprek met koplopers en de inspirerende mensen die van onderop nieuwe sociale innovaties bedenken. Hoe kan een andere machtsverdeling binnen de energievoorziening eruitzien? Wat is er mogelijk voor mensen in energiearmoede? Waarom komen deze initiatieven nu van de grond en wat maakt ze tot een succes? En hoe kan de overheid ze stimuleren en faciliteren?

We gaan in gesprek met de volgende gasten:

Paul van Dijk, programmadirecteur energietransitie, is verantwoordelijk voor het energietransitieprogramma van de gemeente Utrecht. Dit programma zet in op het verduurzamen van gebouwen, het aanpassen van onze energieinfrastructuur en het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. De ambitie is om zo snel mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale samenleving.

John Buitink is initiatiefnemer van het buurtinitiatief ‘Expeditie Tirol’, waarbij buren in de straat Tirol in de wijk Lunetten samen aan beter geïsoleerde en comfortabele woningen werken. Ze hebben een eerste kleine verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven voor aardgas. Daarbij werd duidelijk dat, zeker waar het gaat om warmtenetten, een aanpak op wijkniveau meer voor de hand ligt. Dat geldt ook voor samen verduurzamen. Daarom werken ze nu aan een wijknetwerk ‘Warm Lunetten’.

Siward Zomer is een gepassioneerde en overtuigende belangenbehartiger van burgerinitiatieven. De zin in het Klimaatakkoord over het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving is één van zijn grote successen. Dit geeft de coöperatieve energiesector de mogelijkheid om de komende vijf jaar een stevige positie te verwerven en vast te houden. In zijn vrije tijd is hij bestuurder bij twee lokale energiecoöperaties in Amsterdam, De Groene Hub (Gaasperdam) en MeerEnergie (Watergraafsmeer).

Anton Kiewiet woont in Terwijde (Leidsche Rijn) en is namens Energie-U initiatiefnemer/projectleider van het coöperatieve zonnepark Meijewetering. Dit zonnepark wordt momenteel gebouwd op het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn in Leidsche Rijn.

Reserveer je kaartje

Let op: van 19.00 tot 20.00 uur wordt de uitzending herhaald, de meet-up is van 20.00 tot 21.30 uur. Je mag ook alleen bij de Meet Up aansluiten om 20:00 uur.

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht, de VPRO en een groep professionele vrijwilligers. meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.facebook.com/tegenlicht030

Livestream via YouTube

Je kunt de Meet Up ook volgen via de livestream.