Tegenlicht Meet Up | Mobiliteit van morgen

27 juni 2022, van 19:00 tot 22:00 | Bibliotheek Neude | Theater

Kosten: Gratis, wel reserveren

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

VPRO’S Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Praat daarover verder, een week na de uitzending, met deskundige gasten en medebezoekers.

Hoe verplaatsen wij ons in de toekomst? Welke technologieën en innovaties staan ons dan ten dienste? Gaan we inderdaad de auto uit de stad weren om plaats te maken voor voetgangers, fietsers en groen? Let wel: er is in Nederland meer parkeerruimte voor auto’s dan woonruimte voor mensen.

Volgens de zogenaamde constante van Marchetti zijn mensen voor woonwerkverplaatsingen gemiddeld bereid maximaal 1 uur en 6 minuten per dag te reizen. Mobiliteitsinnovaties zoals de fiets, de auto en openbaar vervoer hebben de afstand die we 30 minuten enkele reis kunnen afleggen vergroot. En daarmee ook de zogenaamde daily urban systems, de gebieden waarbinnen onze dagelijkse woonwerkverplaatsingen plaatsvinden. 

De verwachting is dat het verkeerssysteem volkomen vastloopt als we op de huidige voet doorgaan. Ook zal automobiliteit blijven  bijdragen aan te hoge CO2-uitstoot en opwarming van de aarde, aan luchtvervuiling en geluidsoverlast en veel openbare ruimte in beslag nemen. Om minder beslag te leggen op de planeet, de economie en de samenleving is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. Hoe zouden onze vervoers­wensen dan het best vervuld kunnen worden? Is elektrificatie het antwoord, of is er meer nodig?

 Deze Tegenlicht Meet Up

Tijdens deze Meet Up bespreken we met ons gastenpanel en het publiek welke keuzes er nodig zijn om te komen tot een gezonde en duurzame stad. Wat is cruciaal voor onze mobiliteitsbehoefte? Hoe dringen we met name de automobiliteit terug? Wat kunnen we zelf aanpassen in onze dagelijkse gewoonten, en wat is daarvoor nodig? Hoe maken we ons toekomstig mobiliteitssysteem inclusief (voor iedereen haalbare, eerlijke en betaalbare oplossingen)? En welke technologische innovaties kunnen ons helpen in de mobiliteitstransitie? 

Onze gasten zijn:

 

  • Dick Ettema is hoogleraar Stedelijke Bereikbaarheid en Sociale Inclusie bij hetdepartement Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is directeur van het onderzoeksprogramma Urban Futures.
  • Esther van Garderen, Algemeen Directeur Fietsersbond. Daarvoor was zij senior strateeg stedelijk beleid bij de gemeente Almere.
  • Sebastiaan van der Hijden, Clustertrekker Smart Mobility en Deelmobiliteit, inclusief Mobility as a Service (MaaS) bij de Gemeente Utrecht.
  • Martine de Vaan, Projectleider City Deal Ruimte voor lopen een innovatieprogramma waarin overheden, maatschappelijke organisaties enbedrijven samenwerken aan ruimte voor de voetganger in de stad. Zij is tevens de auteur van het boek ‘Walk your meeting.

Let op: van 19.00 tot 20.00 uur wordt de uitzending herhaald, de meet-up is van 20.00 tot 22.00 uur.

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht, de VPRO en een groep professionele vrijwilligers. meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.facebook.com/tegenlicht030

Livestream via YouTube

Je kunt de meetup ook volgen via de livestream.