Landelijke Dag tegen Pesten

Ieder jaar, op 19 april, staat ons land in het teken van de Dag tegen Pesten. Pesten heeft gevolgen voor iedereen en komt overal voor: op school, op het sportveld, op het werk en in het bejaardentehuis. Wij hebben een aantal boeken en websites verzameld die je op weg kunnen helpen om pesten te leren herkennen en een handvat kunnen bieden om pesten tegen te gaan.

Handige websites

Stop Pesten Nu!

Wat is pesten? En wat is online pesten (cyberpesten)? En wat kun je ertegen doen? Stichting Stop Pesten Nu legt het je uit en biedt workshop en trainingen voor bedrijven, scholen en sportclubs om pestgedredag te onderzoeken, te herkennen en tegen te gaan.

Wijkmediator Overvecht

Ieder jaar traint Stichting Vreedzaam een groep kinderen tot wijkmediator. Zij zijn de oren en ogen in de wijk en worden gestimuleerd om conflicten op te lossen. Bibliotheek Utrecht geeft samen met de sociaal werkers van DOCK en Jongerenwerk Utrecht de kinderen een extra training om online conflicten te herkennen en op te lossen. Op deze website worden de tips en vlogjes van de kids verzameld.

Pesten op de werkvloer

Als je als werknemer gepest wordt of je ziet dat een collega gepest wordt, dan kan je het lastig vinden om daar iets aan te doen. Stichting Pesten op de Werkvloer wil het thema onder de aandacht brengen en werknemers en werkgevers helpen om het taboe van pesten te doorbreken.

Jeugdbibliotheek: pesten

In de Jeugdbibliotheek vind je filmpjes, informatie en boeken uit de collectie van de bibliotheek over pesten. Hoor van andere kinderen, maar ook van BN-ers hoe het was om gepest te worden en hoe je daar mee om kan gaan.

Whatsapp: Mediawijsheid

Zit jij in een groepswhatsapp waar ook weleens iets misgaat? Dan is het misschien een idee om samen de WhatsHappy poster te maken. Je maakt gezamelijk afspraken over wat je wel en niet doet en zegt in de groepswhatsapp.

Cyberpesten

Samen met Art.1 Midden Nederland, een organisatie die zich inzet voor gelijkheid in Utrecht, heeft Bibliotheek Utrecht een lesprogramma opgezet rondom (cyber)pesten voor groep 6 t/m 8 en de brugklas. Meer informatie en de mogelijkheid tot het volgen van een lesprogramma vind je op de website.

Boekentips

Volwassenen

Jeugd | 7-9 jaar

Jeugd | 9-12 jaar

Jeugd | 12-15 jaar

Young Adult