Liefde voor lezen
Een kwartier per dag met de neus in de boeken levert kinderen duizend nieuwe woorden per jaar op. Ongeveer net zoveel als ze meekrijgen van de taalmethode op school. Die woorden brengen een enorme rijkdom met zich mee – van de prachtigste fantasieën tot de mooiste ervaringen. Gelukkig maar dat de meeste kinderen geboren lettervreters zijn.


Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Toch kan de liefde voor letters en lezen ineens omslaan. Kinderen krijgen andere interesses, worden afgeleid door sociale media of kunnen het leestempo van leeftijdsgenoten niet meer bijhouden. Zij hebben een steuntje in de rug nodig om het leesplezier terug te vinden. De Bibliotheek Utrecht ondersteunt peuterspeelzalen, primair- en voortgezet onderwijs daarbij. We voelen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met ons educatieve programma richten we ons op alle leerlingen, en in het bijzonder degenen die het ’t hardst nodig hebben. Het spreekt voor zich dat we hierbij rekening houden met de vastgestelde kerndoelen voor taal en lezen. 
Maar we kijken verder dan boeken. Zo hebben we ook programma’s rond digitale geletterdheid, mediawijsheid en programmeren, met aandacht voor 21st century skills. En in de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen richtten we skoolzones in. Hier hebben leerlingen de rust, ruimte en materialen om aan werkstukken en presentaties te werken.

Samenspel van factoren
Lol in lezen behouden of terugkrijgen, het is een samenspel van factoren. De juiste boeken, een veelzijdige mediatheek, prikkelende activiteiten, masterclasses voor ouders, en bijscholing voor leerkrachten en docenten. De bieb helpt je graag op weg. Op onze website vind je een overzicht van ons educatieve programma. 
Keuze kunnen maken? Ga dan naar onze webshop om te bestellen.

Graag tot ziens bij de bieb!
Isolde Vega
Programmaleider Lezen, Taal&digitaal - jeugd

Ons aanbod voor voorschoolse instellingen

Ons aanbod voor het primair onderwijs

Ons aanbod voor het voortgezet onderwijs