Boeken, televisie en het internet: kunnen lezen en liefst ook met plezier is een belangrijke voorwaarde om er gebruik van te kunnen maken. Scholen en educatieve instellingen zijn dan ook belangrijke partners voor de Bibliotheek Utrecht.

De Bibliotheek richt zich op voorschoolse instellingen, het primair- en voortgezet onderwijs en op instellingen voor volwassenen educatie. Onze belangrijkste doelstelling is het vergroten van het plezier in (voor)lezen bij leerlingen en hun ouders/cursisten, leerkrachten/docenten. Daarnaast is het vergroten van mediawijsheid een belangrijk doel van onze educatieve activiteiten.

Ons aanbod voor voorschoolse instellingen

Ons aanbod voor het primair onderwijs

Ons aanbod voor het voortgezet onderwijs