Reglement

Het reglement van de Bibliotheek Utrecht beschrijft het gebruik van de Bibliotheek door particulieren:

 • Abonnementen;
 • Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens
 • Contributie en verlenging van het abonnement
 • De lenerspas
 • Het lenen en reserveren van materialen 
 • Uitleentermijn 
 • Het terugbezorgen van materialen
 • Overschrijding van de uitleentermijn
 • Incassoprocedure
 • Schade aan materialen
 • Klachten 
 • Gebruikerspas 
 • Gebruik publiekspc’s in de Bibliotheek
 • WiFi 

Het volledige reglement vindt u hier als document en is ook altijd te raadplegen in de vestigingen van de Bibliotheek Utrecht.