Informatieavond bibliotheek Lunetten

Woensdagavond 10 september vond in de Bibliotheek Lunetten een bijeenkomst plaats voor wijkbewoners die wilden meepraten over de verbouwing van de bibliotheek in de Musketon. Het doel van de avond was om informatie te geven over de (voorlopige) plannen, maar ook vooral om de wensen van onze bezoekers te horen.

Nadat iedereen is voorzien van een kop koffie, thee en een koekje (of twee) opent Guy Miellet – projectleider vanuit de bibliotheek - de avond met een korte uitleg over het hoe en waarom. Door de jaren heen zijn steeds meer bibliotheekvestigingen gemoderniseerd: we willen een hedendaagse uitstraling en – niet geheel onbelangrijk - de ruimte moet zich lenen voor onze veranderende functie. Een functie waarin de bibliotheek bijvoorbeeld meer zit- en studieplekken biedt, maar waar ook ruimte is voor programmering. Een verbouwing van Lunetten staat al jaren hoog op ons lijstje en we zijn dan ook blij hiermee aan de slag te kunnen.

Wat willen we voor onze bibliotheek in Lunetten?
We willen verhuizen naar de begane grond, zodat we zichtbaarder en beter toegankelijk zijn. We willen dat mensen kunnen zien wat er bij ons gebeurt. We willen de bieb vernieuwen en ons aanbod aantrekkelijker presenteren. En: we willen meer naar buiten treden.

Het voorlopige ontwerp
Het ontwerp dat er op dit moment ligt is nog niet definitief, maar is een zogenoemd ‘vlekkenplan’. In dit plan is de bibliotheekruimte meer open en transparant dam nu. Verder komt er in de Musketon een centrale multifunctionele ontmoetingsruimte. Deze ruimte kan door alle partijen en wijkbewoners worden gebruikt. Daar zijn ook lees- en computertafel gepland; verrijdbaar uiteraard, zodat deze verschoven kunnen worden wanneer nodig. We leveren wat vierkante meters in aan ruimte, maar niet aan collectie. Deze wordt wellicht – als het aantal bezoekers stijgt – zelfs groter.

De reacties
De bibliotheek is van iedereen en wij vinden het dan ook belangrijk dat onze bezoekers mee kunnen denken over hoe we dit kunnen realiseren. We vroegen de Lunettenaren naar ideeën over de verbouwing. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte voor vragen, zorgen en feedback. Door de bewoners werden een aantal belangrijke punten aangedragen. Zo is er bezorgdheid over de gemeenschappelijke ruimte. In hoeverre is dat te rijmen met de huidige bezetting van de theaterzaal? Zij willen graag dat goed overleg gevoerd blijft worden over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Geen enkele partij of bewoner mag hieronder lijden. Een oplossing kan wellicht gezocht en gevonden worden in het organiseren van een gezamenlijke digitale agenda, waarin zowel organisaties als bewoners data en ruimtes kunnen reserveren. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat het pand voor iedereen te gebruiken blijft. Ook klimaatbeheersing, duurzaamheid en technisch en facilitair beheer worden als aandachtspunten meegegeven.

De Musketon heeft een unieke positie als wijkpand. Een belangrijke doelstelling is dan ook dat de Musketon een meer open ruimte wordt, die mogelijkheden biedt voor samenwerking en beschikbaar is en blijft voor de wijkbewoners.

Bezoekers geven ook aan zich zorgen te maken om de akoestiek in het pand en (teveel) reuring. Hoewel wij als bibliotheek juist streven naar meer dynamiek, snappen wij deze zorg. Iedereen moet zich prettig voelen en we nemen deze input dan ook mee in onze vervolggesprekken. Rond negenen ronden we af en is het gedeelde sentiment dat we blij zijn dat de bibliotheek blijft. Wij, vanuit de bieb, zijn blij met alle reacties en nemen alle feedback mee in de vervolgplannen.

We houden via deze blog geïnteresseerden op de hoogte en wanneer de plannen concreter worden zullen wij, bij interesse, meer inspraakavonden inplannen.

Bedankt aan alle aanwezigen!

Vandaag geopende vestigingen