Het media-aanbod verandert‚ de Bibliotheek Utrecht verandert mee

Gepubliceerd op: 10 oktober 2016 15:56

Isolde Vega (foto) en Jessie Hanssen werken voor de Bibliotheek Utrecht op de afdeling Educatie. Dit jaar wordt in het schoolaanbod van Bibliotheek Utrecht voor het eerst mediaopvoeding opgenomen. Maar het gebruik van digitale tools in het onderwijs heeft al langer hun aandacht. Bibliotheek Utrecht profileert zich bovendien sinds kort als Huis van de Mediawijsheid.

  1. De bibliotheek functioneert ook als Huis van de Mediawijsheid. Hoe zien jullie deze rol van de bibliotheek?
    Vega: 'Het is een van de vele functies die Bibliotheek Utrecht vervult in de stad. Met het "Huis van de Mediawijsheid" willen wij burgers en hun kinderen de gegelegenheid geven om alle media die er zijn te leren kennen en te gebruiken, en hen in staat stellen om de informatie te vinden zodat ze als democratisch burger kunnen deelnemen aan de samenleving. De term mediawijsheid is overigens niet iets nieuws in ons vakgebied. Maar is nu actueler dan ooit en als bibliotheek heb je een maatschappelijke functie op dit onderwerp. Circa 40 medewerkers zijn bibliotheekbreed al getraind als mediacoach.Er is een stevige basis gelegd voor deze functie van de bibliotheek.'
    Hanssen: 'De mediacoaches kunnen vragen beantwoorden van kinderen en ouders. Ze helpen bij het zoeken van informatie, de terminologie of het uitleggen van apps. Ze maken de klanten bewust van online mediagebruik, de kansen en valkuilen hierbij.'
    Vega: 'Mediaopvoeding is wel iets nieuws in ons aanbod naar de scholen toe. Dit is het resultaat van de samenwerking met Mira Media.'

Lees verder op de site van Miramedia