Aandacht voor ouderen in Overvecht en Kanaleneiland

Gepubliceerd op: 8 april 2016 10:16

Op de site van Mira Media is onderstaand interview verschenen met Ella van Hall, Projectleider Ouderen in de wijk.

Ouderen in de Wijk is een project van de Bibliotheek Utrecht in samenwerking met de bibliotheken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam , Mira Media en Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Met Ouderen in de Wijk wil de Bibliotheek Utrecht in de periode 2015-2020 minimaal 1000 ouderen in Utrecht activeren. De samenwerking met andere (wijk)organisaties is hiervoor essentieel. Onlangs is hiertoe een overeenkomst gesloten met de al bestaande samenwerkingsverbanden Samen in de Stad, Leef en leer! en Al Amal. Vijf vragen aan Ella van Hal, de projectleider in Utrecht.

1. Wat is de aanleiding voor het project Ouderen in de Wijk?
'Er is een groep ouderen, met een laag inkomen, soms ook laaggeletterd die moeite heeft om in een snel veranderende, digitale maatschappij aansluiting te vinden. De gevolgen daarvan zijn dat deze groep onvoldoende op de hoogte is van voor hen belangrijk aanbod en informatie en door afnemende sociale contacten vereenzaamd raakt. Deze groep AOW'ers willen wij graag activeren.'

2. Hoe gaan jullie deze groep bereiken?
'We hebben eerst een "foto" gemaakt van de wijken in Utrecht. Wij hebben gekeken waar de doelgroep zit en hoe hun situatie is. Welke organisaties richten zich op ouderen? Dit is van belang omdat je naar een versterkt aanbod wilt om deze ouderen te ondersteunen. Wij willen de doelgroep bereiken door samen te werken met wijkorganisaties en bestaande initiatieven. De inzet van gastheren en -vrouwen die in gesprek gaan met ouderen om hun behoefte te achterhalen en hen te adviseren op passend aanbod staat centraal. De uitdaging is om achter de voordeur van ouderen te komen en hen te stimuleren om te leren, er meer op uit te gaan en zo hun sociaal netwerk te vergroten.'

3. Bibliotheek Utrecht kiest om dit project in de wijken Overvecht en Kanaleneiland uit te voeren. Waarom?
'Overvecht en Kanaleneiland zijn wijken met een diverse bevolkingssamenstelling en waar een opstapeling van problemen onder een grote groep bewoners speelt; een relatief grote groep ouderen zijn laaggeletterd, hebben een taalachterstand en een laag inkomen. Veel ouderen zijn bovendien onzichtbaar voor zorgorganisaties. In gesprekken met migrantenorganisaties bleek daarbij dat het bereiken van deze migrantenouderen een specifieke aanpak vraagt. Het bereiken van deze ouderen verloopt via sleutelfiguren die een vertrouwd gezicht zijn binnen de gemeenschap. We leggen in eerste instantie de focus op deze twee wijken, maar in de loop van het project wordt bekeken hoe we ook in andere wijken ouderen kunnen bereiken met het project.'

4. Wat is het aanbod dat de ouderen kunnen verwachten?
'Het aanbod bestaat uit wat er al in de wijk en in de bibliotheek is. De bibliotheek krijgt een wegwijsinformatiepunt waar de gastheer of gastvrouw de ouderen informeert. Het gaat om doorverwijzen naar het ondersteuningsaanbod. Dit kan bijvoorbeeld een cursus gericht op digitale vaardigheden zijn, een tabletcursus, hulp bij het aanvragen van een DigiD, aansluiten bij een ontmoetings/koffie-ochtend, meedoen aan "verhalen aan de leestafel"waar ouderen ouderen voorlezen in de bibliotheek, of een informatiebijeenkomst over gezondheid. We willen hierdoor ouderen meer in het leven zetten. Zodat zij zich minder eenzaam voelen, beter hun weg in de wijk weten te vinden en meer zelfredzaam zijn. Ook volgen we de ouderen om te zien of de doorverwijzing naar het aanbod ze ook echt geholpen heeft. We sluiten aan bij het bestaande aanbod, maar als blijkt dat er behoefte aan is dan willen we een aanvullend aanbod, liefst in samenwerking, ontwikkelen.'

5. Is het niet vreemd dat de Bibliotheek Utrecht ouderen gaat activeren?
'De bibliotheek is een huiskamer van de wijk. Wij zijn een laagdrempelige organisatie met een betrouwbaar imago wat bezoekers een veilig gevoel geeft. Onze missie is: mensen helpen de wereld te lezen. Daaronder vallen ook de genoemde groepen ouderen. De werkwijze van de bibliotheek is aan het veranderen. Ouderen in de wijk is een nieuw project voor de Bibliotheek Utrecht waarin deze werkwijze zichtbaar wordt. Wij willen outreachend, actief mensen en organisaties benaderen, en responsief zijn. Ouderen in de Wijk is een project dat inspeelt op de veranderende tijden. Het vraagt een andere manier van werken, dichter op de doelgroep en meer op maat en dat is een uitdaging. Maar je merkt dat medewerkers van de bibliotheek heel gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor deze doelgroep. De organisaties die ik gesproken heb in Utrecht reageren positief op het project, delen hun kennis en idee├źn en willen graag samenwerken. Dit is belangrijk. Want wij hebben deze organisaties nodig om samen de ouderen te bereiken, activeren en ondersteunen.'

foto - Ebru Aydin / Mira Media 

Klik hier om het interview op de site van Mira Media zelf te lezen