Bibliotheek zoekt oplossing inzet vrijwilligers

Gepubliceerd op: 1 december 2016 11:21

Het gerechtshof in Arnhem heeft woensdag 30 november de uitspraak van de kantonrechter van 8 juni jl. in het kort geding over de inzet van vrijwilligers in de Bibliotheek Utrecht bekrachtigd. De Bibliotheek Utrecht mocht reorganiseren en functies aanpassen, maar “vrijwilligers mogen niet worden ingezet voor werkzaamheden die tot voor kort (vóór de reorganisatie) door betaalde werknemers werden verricht.”

Directeur Ton van Vlimmeren: “Wij bekijken hoe we met dit vonnis de dienstverlening voor de inwoners van Utrecht op peil kunnen houden en tegelijkertijd vorm blijven geven aan de vernieuwingen in de Bibliotheek Utrecht.” Hij constateert dat het Hof in de uitspraak de ontwikkelingen in de samenleving en de Bibliotheeksector niet heeft meegewogen.

In de afgelopen periode heeft de Bibliotheek Utrecht het initiatief genomen voor gesprekken met de Ondernemingsraad en de FNV. In deze gesprekken, waarbij ook de gemeente betrokken is, zoekt men naar de mogelijkheden die de CAO biedt om met vrijwilligers te werken in nieuwe rollen en taken. Daarbij zal de Bibliotheek nu rekening houden met dit vonnis.

De voorgeschiedenis in het kort
92% van de Bibliotheken in Nederland werkt met vrijwilligers in de dienstverlening.
In 2015 heeft de Bibliotheek Utrecht het algemene vrijwilligersbeleid vastgesteld.
In het voorjaar van 2016 is de specifieke rol van de vrijwilligers in de uitlening in een notitie beschreven en vastgesteld, waarna de werving van deze vrijwilligers is gestart.
Op 25 mei 2016 spant de FNV een kort geding aan tegen de inzet van vrijwilligers in relatie tot de cao.
Op 8 juni 2016 is de uitspraak van het kort geding. Conform deze uitspraak was het de Bibliotheek Utrecht niet toegestaan vrijwilligers in te zetten voor werkzaamheden die tot voor kort (vóór de reorganisatie) door betaalde werknemers werden verricht.
Daarom wordt eind juni 2016 besloten tot uitstel van de start van de nieuwe organisatie van 1 augustus 2016 naar 1 september 2016 om de gevolgen van de uitspraak in het kort geding op te vangen.
1 september 2016 start de nieuwe organisatie.
Op 26 oktober 2016 vindt het hoger beroep plaats tegen de afwijzing van vrijwilligers in de dienstverlening (collectiehulp).

Over de Bibliotheek Utrecht
De Bibliotheek Utrecht is de oudste openbare Bibliotheek van Nederland (opgericht in 1892) en heeft naast de Centrale Bibliotheek 12 vestigingen in de gemeente Utrecht. Er zijn 133 mensen werkzaam in 98,25 fte en de Bibliotheek Utrecht heeft 70.000 leden. Jaarlijks ontvangt zij ca. 1.253.000 bezoekers.