Veelgestelde vragen over de nieuwe Centrale Bibliotheek op de Neude

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen met hun antwoorden met als onderwerp de nieuwe Centrale Bibliotheek op de Neude. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u die altijd stellen via onze klantenservice.

Q: Is er toekomst voor de Bibliotheek in het huidige e-tijdperk?

A: Jazeker! De Bibliotheek Utrecht heeft op dit moment meer dan 68.000 leden. Al deze leden moeten ook in de toekomst naar de Bibliotheek kunnen blijven gaan.
We zien in Utrecht en in andere steden, dat mensen meer en meer behoefte hebben aan een plek om mensen te ontmoeten, zich te informeren, te ontwikkelen en (van elkaar) te leren. De Bibliotheek op de Neude wordt een plek waar dat kan.

Q: Waarom veranderen? De Bibliotheek is toch prima zoals hij nu is?

A: Bedankt voor het compliment! Maar als Bibliotheek willen we inspelen op de veranderende behoefte van een groeiende groep klanten. Bij Bibliotheken die wel vernieuwd zijn, zoals Amsterdam en Almere, is het gebruik verdubbeld.

Q: Waarom moeten miljoenen euro's worden geïnvesteerd in een nieuwe Bibliotheek?

A: In de huidige samenleving wordt iedere burger steeds meer verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De stad heeft een publieke ruimte nodig, waar iedereen onbeperkt toegang heeft tot mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. De Bibliotheek is die plek.

Q: Wie gaat dat betalen?

A: De Bibliotheek wordt gefinancierd met belastinggeld. Als burgers investeren we hiermee in onze eigen ontwikkeling.

Q: Gaan er filialen sluiten vanwege de nieuwe Centrale Bibliotheek?

A: Nee, de financiering van de Centrale Bibliotheek op de Neude gaat niet ten koste van de wijkvestigingen.
 

Q: Waarom blijft de Bibliotheek niet op haar oude vertrouwde locatie?

A: Met een verbouwing van de huidige Centrale Bibliotheek lossen we het bestaande ruimtegebrek niet op. Want een moderne Bibliotheek is meer dan een uitleenplek; van de bezoekers van de Centrale Bibliotheek komt op dit moment 40% voor studie en activiteiten en niet om boeken te lenen. Die willen we goed kunnen ontvangen. In het oude postkantoor op de Neude bestaat de ruimte om het aanbod voor alle klanten te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan meer workshops, cursussen, lezingen, debatten, tentoonstellingen en lees- en werkplekken.

Q: Wat gaat er met het pand aan de Oudegracht gebeuren?

A: Dat is op dit moment nog niet bekend. Het pand aan de Oudegracht is eigendom van de gemeente Utrecht, de Bibliotheek Utrecht is huurder. Voor vragen rondom het gebouw moeten wij u dus verwijzen naar de gemeente.

Q: Wat kan er nu niet in de Centrale Bibliotheek wat wel in het oude postkantoor op de Neude kan?

A:

 • in het postkantoor krijgt de Bibliotheek straks 25% meer publieksruimte.
 • er komen meer werk- en studieplekken om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte om te studeren en te werken
 • er komen stilteruimtes voor wie dat nodig heeft, als de Bibliotheek straks steeds levendiger wordt
 • er komt meer tentoonstellingsruimte om ook grotere exposities een plek te kunnen geven
 • er komt ruimte voor literaire voorstellingen om ook kleinschalige theatervoorstellingen, geïnspireerd op jeugdliteratuur, te kunnen programmeren
 • er komt een auditorium met een afgesloten ruimte waar voorleeswedstrijden of lezingen van een schrijver kunnen plaatsvinden
 • er komt een af te sluiten (les)ruimte waar mensen een presentatie of cursus kunnen volgen
 • er komt een medialab waar Utrechters straks uitgebreid kunnen kennismaken en experimenteren met nieuwe technologieën
 • er komen meer verblijfsmogelijkheden met een passende horecavoorziening, in de vorm van een café en een brasserie
 • in het gebouw komen verder een versmarkt, winkels en een uitgebreide fietsenstalling
 •  

Q: Wat gebeurt er met Broese boekverkopers?

A: De Bibliotheek Utrecht gaat niet over boekhandel Broese. Het pand aan de Oudegracht is eigendom van de gemeente Utrecht, de Bibliotheek en Broese zijn allebei huurders. De gemeente gaat over de toekomst van het pand en de huurders. Voor vragen hieromtrent moeten wij u dus verwijzen naar de gemeente.

Q: Is er in de nieuwe Bibliotheek meer ruimte voor activiteiten dan in het oude pand?

A: Ja, er komen niet alleen meer ruimtes, maar die zullen ook los van de Bibliotheek staan. Hierdoor kunnen er ook buiten openingstijden makkelijker activiteiten worden georganiseerd.

Q: Komen er werkplekken in het postkantoor?

A: Ja, er komen veel meer werkplekken met modern meubilair en studiecabines om alleen of in kleine groepen te kunnen werken. Ook komen er computers en printvoorzieningen.

Juni 2015