Disclaimer

Deze website is eigendom van de Bibliotheek Utrecht. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheek Utrecht. Overname van artikelen, kopiƫren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Utrecht en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (de Bibliotheek Utrecht, Utrecht).

Hoewel de Bibliotheek Utrecht grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheek Utrecht en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheek Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek Utrecht worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheek Utrecht.