Geschiedenis

Meer dan 125 jaar bibliotheek Utrecht

De man met de bakkebaarden

Het begon allemaal in 1892 met de man met de bakkenbaarden, Hendrik Adriaan van Beuningen. Hij stichtte als vermogende particulier de eerste openbare Bibliotheek in Nederland: de Openbare Leeszaal gevestigd in Utrecht aan de Loeff Berchmakerstraat.

1909 - Gesloten uitlening

In 1909 werd begonnen met uitlenen. Eén boek per keer welteverstaan. En om dat te kunnen doen moest je lid zijn. Tot 1962 mocht je zelf geen boek uit de kast halen. Vandaar de naam 'gesloten uitlening'.

1912 - Een nieuw gebouw

In 1912 verhuisde de Openbare Leeszaal naar een speciaal ontworpen gebouw aan de Voetiusstraat 2. Boven de deur staat nog altijd te lezen: ‘openbare leeszaal'. De katholieken gingen in 1917 over tot het stichten van een eigen Bibliotheek.

1987 - Een gemeente-instelling

In 1982 werd de Bibliotheek een gemeente-instelling. In 2013 werd dit gedeeltelijk teruggedraaid. Inmiddels gevestigd aan de Oudegracht werd de bibliotheek na 30 jaar gemeentelijke dienst opnieuw een stichting.


En verder

Van een openbare leeszaal waar niks werd uitgeleend naar een openbare bibliotheek met duizenden boeken. De ontwikkeling van de bieb staat nooit stil.

1967 - Oprichting Muziekbibliotheek

In 1962 werd de muziekbibliotheek geopend in de kelder van het gebouw aan de Voetiusstraat. Bibliotheek Utrecht kenden vanaf dat moment een van de grootste muziekcollecties van het land. Inmiddels zijn de cd's verplaatst naar de Centrale Discotheek Rotterdam en is alle muziek beschikbaar via Muziekweb.

1991 - ...

De automatisering ging ook niet aan de Bibliotheek voorbij. In 1991 werden uitleen- en lenersadministratie geautomatiseerd, evenals de catalogi. In 2020 is de verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het prachtige pand aan de Neude ook een feit.