Reglement

In het reglement van de Bibliotheek Utrecht beschrijven we wat er van je verwacht wordt als je lid bent van de bibliotheek of de bibliotheek bezoekt. De volgende onderwerpen komen in het reglement aan bod:

 • Abonnementen
 • Inschrijving
 • Contributie en verlenging van het abonnement
 • De lenerspas
 • Het lenen en reserveren van materialen 
 • Uitleentermijn 
 • Het terugbezorgen van materialen
 • Overschrijding van de uitleentermijn
 • Incassoprocedure
 • Schade aan materialen
 • Klachten 
 • Gebruikerspas 
 • Gebruik van de publiekspc’s in de Bibliotheek
 • WiFi 

Download het volledige reglement of bekijk het in een van de vestigingen van de Bibliotheek Utrecht.