De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheek Utrecht en jouw school structureel samen om het leesplezier van leerlingen te vergroten. Op school én thuis. Doe mee en werk constructief aan het verbeteren én verdiepen van je taal- en leesonderwijs.

Waaruit bestaat de samenwerking?

Met de Bibliotheek op school zorgt Bibliotheek Utrecht voor een boekencollectie in de school. Daarnaast is een medewerker van de bibliotheek (lees-mediaconsulent) verbonden aan de school. De boekencollectie is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering op school.

Met een actueel en aantrekkelijk aanbod van kinder- en jeugdboeken, young adult en non-fictie die aansluit bij de lessen, wordt lezen (nog) leuker.

De Bibliotheek op school is een landelijk initiatief met een bewezen effectieve aanpak. 

Scholen die meedoen aan de Bibliotheek op school krijgen:

Een schoolbibliotheek

Een complete schoolbibliotheek inclusief onderhoud, beheer en digitaal uitleensysteem. Boeken zijn eigendom van de school.

Een lees-mediaconsulent

Vanuit de bibliotheek adviseert en inspireert een lees-mediaconsulent het team van de school. Zij hebben veel kennis van boeken, rijke teksten en thematisch werken. Zo kan de lees-mediaconsulent de school ondersteunen bij het kiezen van de juiste teksten en leesbevorderingsactiviteiten. 

 • De lees-mediaconsulent is een vast aantal uren per week actief voor de school.
 • De lees-mediaconsulent ondersteunt de leescoördinator (een leerkracht po of docent vo met lezen in het takenpakket) bij het opstellen en uitvoeren van het leesplan.
 • De leescoördinator van een po-school krijgt een opleiding tot leescoördinator (Open Boek 3.0) en neemt deel aan het Netwerk Lezen PO. Bij een vo-school gaat scholing, afhankelijk van de behoefte, in overleg. 

De effecten van de samenwerking worden jaarlijks gemeten. 

Bewezen aanpak

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen op scholen met een Bibliotheek op school meer lezen en een betere leesvaardigheid hebben dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht wordt besteed aan de boekencollectie. Leerlingen scoren ook significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen (Nielen en Bus, 2016).

Inzet van de school

Als een school ervoor kiest deel te nemen aan de Bibliotheek op school is het noodzakelijk dat er een ruimte ingericht wordt als schoolbibliotheek. Daarnaast vraagt het een enthousiast team dat gemotiveerd is om samen met medewerkers van de bibliotheek leesbevordering in de school op een hoger niveau te brengen.

Meer informatie?

Neem contact op met Team Onderwijs via educatie@bibliotheekutrecht.nl; of met:

Primair Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Onze leesconsulenten

V.l.n.r.: Rozemarijn Blankestein, Carolien Bokdam, Müzeyyen Çolak-Uysal, Meike ter Haar, Hanna Jonker, Diny Linssen, Netty Maas, Peter van Rossum, Jorna Scherbeijn, Ellen Veeken, Nanda van Zanten, Katie Zomer, Merel de Koning.

Deelnemende scholen in Utrecht

Primair onderwijs
 
 • Al Amana Zuilen
 • Al Amana Leidsche Rijn
 • Al Hambra
 • Anne Frank school
 • Belle van Zuylen
 • Da Costa Hoograven
 • De Boemerang
 • De Boomgaard
 • De Catharijnepoort
 • De Gagel
 • De Kaleidoskoop
 • De Kleine Dichter
 • De Klimroos
 • De Klopvaart
 • De Marcusschool
 • De Mattheusschool
 • De Olijfboom
 • De Panda
 • De Piramide
 • De Schakel

 
 • De Schans
 • De Spits
 • De Watertoren
 • Het Zand
 • Jenaplanschool Cleophas
 • Joannes XXIII
 • Katholieke basisschool Hof ter Weide
 • KC Leeuwesteyn
 • Kindcentrum de Koekoek
 • Koningin Beatrixschool
 • Lukasschool
 • Luc Stevensschool
 • Op Dreef
 • Rijnvliet
 • Shri Krishna
 • St. Jan de Doper
 • SO Lux
 • Spoorzicht
 • Taalschool Ondiep
 • Taalschool Leidsche Rijn
 • Taalschool Hart van Noord
 • VSO Stip
 • Waterrijk
 • Wijzer aan de Vecht

Voortgezet Onderwijs

 • Globe College
 • VOLT! Toekomstmakers