Maak ouders eigenaar van hun eigen vraagstuk

Kathinka Bruinsma is maatschappelijk ondernemer. Ze stimuleert gelijkwaardige samenwerking in zorg, welzijn en onderwijs. Daarbij zoekt ze altijd de samenwerking tussen burger en organisatie. Hoe kijkt zij aan tegen mediaopvoeding?

Hoe belangrijk zijn mediaopvoeders voor ouders?

'Er is veel media voor kinderen. Van een prentenboek tot een game. Natuurlijk is het belangrijk dat ouders weten hoe en wanneer ze de verschillende media in kunnen zetten. Mediaopvoeders, pedagogen, leerkrachten: iedereen kan ouders daarbij adviseren. Het is de vraag wat een ouder met de adviezen doet.'

Vindt een ouder mediaopvoeding wel belangrijk, of vinden wij het als professionals belangrijk? 

’Misschien is een ouder zich niet bewust van de invloed van media op het kind? ‘Dat zou heel goed kunnen en natuurlijk is het dan goed dat ouders over het vraagstuk na gaan denken. Maar pas als zij mediaopvoeding zelf belangrijk vinden, kun je samen naar richtlijnen zoeken. Dat samen is daarbij essentieel. Pas vanuit gelijkwaardig partnerschap vinden veranderingen plaats die beklijven.’

De informatie die professionals verstrekken zijn dan vooral toevoegingen en aanvullingen?

'Precies! We vergeten vaak dat ouders heel deskundig zijn als het gaat over het welzijn van hun kind. En daarom gebeurt het nogal eens dat professionals – vanuit betrokkenheid en zorg - met adviezen komen waar de ouder nog niet aan toe is. Dat is jammer, want daarmee raak je de ouder kwijt. Ook bij mediaopvoeding geldt: stel vragen. Waar zit deze specifieke ouder mee, hoe kom je samen tot oplossingen die duurzaam zijn.’

Is een webinar dan wel een juiste manier?

‘O ja, ik geloof zeker dat er kennis overgedragen wordt. Het is een interessant medium om veel mensen in een keer te bereiken. Het blijft echter bij een kennismaking. Wees daarbij helder over je doel. Wil je dat ouders participeren, dan kun je het webinar samen met hen inhoud geven. Of binnen een webinar ruimte geven om ook de deskundigheid van ouders in te brengen. Er zijn veel manieren om in gezamenlijkheid en op basis van gelijkwaardigheid eerste stappen te zetten.’

Meer informatie over gelijkwaardig partnerschap? Neem dan een kijkje op de website.