Leesoffensief Utrecht

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. De motivatie om te lezen en daarmee de leesvaardigheid neemt volgens landelijke en internationale onderzoeken steeds verder af. Nederland telt 2,5 miljoen mensen die onvoldoende kunnen lezen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Steeds meer gemeenten en provincies kennen een lokaal leesoffensief. Als UNESCO City of Literature kan Utrecht hierin niet achterblijven.

Laten we samen aan de slag gaan!


Gelijke kansen voor alle Utrechters

Utrecht is een stad met een goed opgeleide bevolking en veel ontwikkelkansen voor jong en oud. Op het gebied van taalvaardigheid is al veel bereikt, zoals een actief (digi)taalnetwerk en recent het Werkplaats Onderzoek Utrecht-Gelijke Onderwijskansen. Toch kunnen te veel Utrechters nog niet goed genoeg lezen. Veel kinderen beginnen met een taalachterstand aan het basisonderwijs en te veel jongeren komen, ondanks grote inspanningen van leraren, met een taalachterstand van de middelbare school. Volwassenen worden door hun beperkte taalvaardigheden belemmerd in het vinden van werk en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Toenemende digitalisering van (overheids)communicatie maakt het probleem nog groter.

Download het Leesoffensief Utrecht

Niet taalvaardig = niet digitaal vaardig

De kloof groeit tussen de mensen die goed kunnen lezen en schrijven en zij die daar moeite mee hebben. De coronapandemie heeft, met name onder de jeugd, deze kloof vergroot. Voor een stabiele en inclusieve samenleving is het noodzakelijk dat iedereen mee kan doen.

Mensen die niet taalvaardig zijn, zijn dat meestal ook digitaal niet. Digitale vaardigheden zijn voor iedereen nodig om mee te kunnen blijven doen aan een wereld die steeds meer digitaal wordt. Dit manifest concentreert zich op het lezen en schrijven, maar we gaan ons ook inspannen om de digitale vaardigheden van alle Utrechters te vergroten.

(foto links: Edwin van Wanrooij)


Ambassadeur en voormalig wethouder Anke Klein over het belang van lezen:

“Steeds meer bibliotheken, scholen en maatschappelijke organisaties in Nederland slaan de handen ineen om een Leesoffensief te organiseren. Heel goed dat we ons daar ook in Utrecht voor inzetten. De campagne van de Bibliotheek Utrecht om alle kinderen en jongeren gratis lid te maken, is daar een belangrijk onderdeel van. Prachtig om te zien dat veel kinderen en jongeren in de afgelopen weken lid zijn geworden. Daar doe ik graag aan mee, als wethouder en Utrechter. Lezen is leuk en goed en je leert er veel van.”

De ondergetekende politieke partijen zetten de komende jaren, samen met scholen, maatschappelijke en cultureleorganisaties en bedrijven, de schouders onder het Leesoffensief Utrecht.

Het Leesoffensief Utrecht heeft als doelen:

  • Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs;
  • De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt aantoonbaar vergroot;
  • Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs;
  • Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun taalvaardigheden.

Daardoor:

  • Voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen actief mee;
  • Zijn Utrechters gezonder;
  • Hebben Utrechters meer kansen op de arbeidsmarkt;
  • Worden Utrechters beter ondersteund bij schuldenproblematiek;
  • Zijn Utrechters digitaal beter vaardig en weerbaar.

15 Utrechtse politieke partijen ondersteunen het Leesoffensief Utrecht

Bekijk en/of download hier de informatiesheet (pdf)

Dit manifest is een initiatief van de Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.


Ondertekenaars