Bericht over Financiën Bibliotheek Utrecht

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 14:50

In de media verschijnen berichten over onze financiën. We berichtten er vorig jaar al over. Bibliotheek Utrecht heeft een aanzienlijk structureel financieel tekort. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder prijsstijgingen voor huur, onderhoud en energie. In 2023 is het tekort opgelost dankzij een eenmalige extra subsidie van de gemeente. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. Echter, het probleem is daarmee niet structureel opgelost.

De bibliotheek bezuinigt natuurlijk waar mogelijk. En we proberen om meer inkomsten te verdienen. Daarnaast zijn we in goed gesprek met de gemeente over andere oplossingen. Helaas moeten we daarbij ook kijken naar onze verschillende bibliotheekvestigingen. De kosten voor huisvesting van onze 13 bibliotheken en daaraan gerelateerde uitgaven zijn namelijk een groot deel van onze begroting.

Onderzoeksbureau AEF heeft drie scenario’s voor onze vestigingen gemaakt. Een scenario waarin de bibliotheek een brede maatschappelijke rol kan blijven vervullen en één vestiging sluit. Een fors bezuinigingsscenario waarin we zes bibliotheken sluiten en twee verkleinen. En een tussenvariant van deze scenario’s.

De gemeente besluit in juli 2023 over eventuele extra subsidie. Dat zal mede bepalen of al onze bibliotheken open kunnen blijven. Dat is geen eenvoudige keuze, want er zijn immers meer financiële problemen in de stad. We hebben er vertrouwen in dat we in goed overleg met de gemeente een oplossing zullen vinden voor een toekomstperspectief waarbij de bibliotheek van betekenis kan blijven voor elke Utrechter.

Meer weten over de verschillende scenario’s voor onze vestigingen? Lees dan dit interview in DUIC met directeur Deirdre Carasso.

(Foto: Anna van Kooij)