Bieb op de Werkvloer: Iedere McDonald’s-medewerker (digi)vaardig

Gepubliceerd op: 8 juni 2022 11:30

We leven in een samenleving die steeds digitaler wordt. Dat is voor heel veel mensen lastig. Ook voor veel jongeren. Om deze jongeren beter te bereiken starten McDonald’s Utrecht en de Bibliotheek Utrecht, McDonald’s Amersfoort en de Bibliotheek Eemland, en het Bibliotheek Service Centrum Utrecht (BiSC) een aantal samenwerkingspilots. Deze zijn gericht op de versterking van (digitale) basisvaardigheden van medewerkers van McDonald’s. En van de klanten.

In de McDonald’s aan de Lange Viestraat is bibliotheekmedewerker Ruben iedere woensdagmiddag aanwezig om vragen van jongeren te beantwoorden. Over wonen, toeslagen, financiën, DigiD en meer. Hij helpt de jongeren op weg en waar nodig verwijst hij naar het Informatiepunt van Bibliotheek Utrecht.

“Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met deze pilot en gaan doen om ervan te leren.”
Marijke Honing (McDonald’s Utrecht)

Achtergrond van de samenwerking

Voor werkgevers is het cruciaal dat hun medewerkers goed toegerust zijn met digitale kennis en vaardigheden. Daarmee kunnen medewerkers deel blijven nemen aan de samenleving die steeds digitaler wordt. Ook voor bedrijven en voor de kwaliteit van producten en dienstverlening is het belangrijk dat de medewerkers digitaal vaardig zijn. Bibliotheken kunnen bedrijven en organisaties, die met het versterken van (digitale) basisvaardigheden van hun medewerkers aan de slag willen gaan, ondersteunen.

In de pilots ‘Bieb op de Werkvloer’ en ‘Jongeren bereiken vanuit het Informatiepunt’ onderzoeken McDonald’s Utrecht met de Bibliotheek Utrecht en McDonald’s Amersfoort met de Bibliotheek Eemland hoe de samenwerking voor (digitale) basisvaardigheden tussen McDonald’s en de bibliotheken vormgegeven kan worden.

Bij succesvolle (tussentijdse) evaluaties van de pilots kunnen deze resultaten gebruikt worden in uitbreiding van het pilotproject naar andere McDonald’s-vestigingen en naar andere bedrijven.