Goed nieuws voor de bibliotheek in het coalitieakkoord

Gepubliceerd op: 3 juni 2022 16:00

We hebben goed nieuws. Woensdag werd het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Het akkoord onderschrijft het grote maatschappelijke en educatieve belang van de Bibliotheek Utrecht. We zijn een essentiële basisvoorziening.

Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders wil investeren in de groei van gelijkheid in de stad. De Bibliotheek Utrecht draagt daar aan bij. Daarom reserveert het College van B&W eenmalig 1 miljoen euro om het financiële tekort van 1,3 miljoen in 2023 te verkleinen. Dat lijkt ook te worden ondersteund door een aantal andere partijen in de raad. Dat geeft ons de tijd om met de gemeenteraad en de gemeente in gesprek te gaan over de toekomst van de wijkbibliotheken vanaf 2024 en oplossingen zorgvuldig af te wegen.

We zijn dankbaar dat in deze onzekere financiële tijden deze keuze is gemaakt.  Het College van B&W zet ook in op het verbeteren van taal en digitale vaardigheden van Utrechters. Dat wil zij onder andere doen via het Leesoffensief Utrecht. Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer namen begin dit jaar het initiatief voor dit Leesoffensief. 40 organisaties sloten zich hierbij aan. De Bibliotheek Utrecht en de gemeente kunnen elkaar ten slotte ook versterken in de uitgesproken ambitie om meer kansengelijkheid te creëren in het onderwijs.  

We verheugen ons op de samenwerking met het nieuwe College van B&W en de nieuwe gemeenteraad. We kijken er naar uit om samen te onderzoeken hoe de bibliotheek van nog meer betekenis kan worden voor de stad. We houden jullie op de hoogte.