PvdA Utrecht zamelt meer dan 500 prentenboeken in!

Gepubliceerd op: 21 september 2021 17:08

Logo Hoogt in bieb Neude

Vrijdag 18 juni startte de landelijke campagne “Geef een prentenboek cadeau”. Dit jaar gaat het om het boek Max en de Maximonsters. Het doel is dat minstens een half miljoen kinderen in Nederland het boek cadeau krijgen. De PvdA Utrecht omarmde dit initiatief en wilde zoveel mogelijk boeken verkrijgen voor kinderen uit taalarme gezinnen. Dat is gelukt! Samen met boekhandel Broese en Bruna Overvecht zijn er meer dan 500 boeken ingezameld. Europarlementariër en tevens ambassadeur van de bibliotheek Agnes Jongerius en raadslid Hester Assen hebben op dinsdag 21 september de boeken aan de bibliotheek en stichting Taal Doet Meer overhandigd.

Veel kinderen beginnen op de basisschool al met een achterstand omdat zij te weinig worden gestimuleerd in hun (taal) ontwikkeling. Raadslid Hester Assen: “We zien dat die achterstanden heel moeilijk ingelopen worden. Dat betekent dat deze kinderen de rest van hun leven minder kansen hebben en hun talenten niet optimaal kunnen ontwikkelen. Het is dus heel belangrijk dat hier al op heel jonge leeftijd aandacht voor is”.

Ook in Utrecht groeien veel kinderen op in gezinnen waar weinig tot niet gelezen en voorgelezen wordt. Er bestaan al een aantal goede initiatieven waardoor ouders gestimuleerd worden meer te lezen met hun kinderen. Denk aan Boekstart, waarbij via het consultatiebureau ouders een (voor) leespakket krijgen. Ook kunnen kinderen gratis lid worden van de bibliotheek.

Maar er moet meer gebeuren. Assen: “Met de actie Geef een prentenboek cadeau willen wij hier aandacht voor vragen. Lezen en voorlezen moet gestimuleerd worden, zodat kinderen merken dat lezen leuk is en van jongs af aan bezig zijn met hun taalontwikkeling.  Wij zullen in de politiek blijvend aandacht vragen voor een structurele aanpak van achterstanden, zodat alle kinderen gelijke kansen hebben”. Assen zet zich in de Utrechtse gemeenteraad al jaren in voor het aanpakken van laaggeletterdheid, het bevorderen van gelijke kansen op goed onderwijs voor alle kinderen en voor het voorkomen en aanpakken van leerachterstanden.

De boeken zijn op dinsdag 21 september overhandigd in de bibliotheek Neude.


De overhandiging van de prentenboeken met van links naar rechts: Hester Assen (raadslid PvdA), Agnes Jongerius (Europarlementariër PvdA en ambassadeur bibliotheek), Deirdre Carasso (directeur Bibliotheek Utrecht) en Lineke Maat (Taal Doet Meer).