Ruimere openingstijden voor vier wijkbibliotheken

Gepubliceerd op: 15 maart 2024 10:57

Vier wijkbibliotheken - Bibliotheek Hoograven, Kanaleneiland, Leidsche Rijn Centrum en Overvecht - zijn vanaf september van dit jaar langer open, dankzij extra financiering van het Rijk. Samen met de gemeente Utrecht hebben we succesvol een aanvraag ingediend voor de zogenaamde SPUK-regeling (specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen).

Wethouder Eelco Eerenberg: “Ik ben heel blij dat vier bibliotheken straks nog langer open kunnen zijn. Dat betekent dat er meer activiteiten zijn en natuurlijk nog meer lezen! Want iedereen verdient de kans plezier te beleven aan leren en lezen in de bibliotheek. Samen met de bieb proberen we alle kinderen in Utrecht culturele en educatieve kansen te bieden.” Het extra geld maakt het mogelijk dat ieder van deze vier wijkbibliotheken vanaf september dit jaar wekelijks 10 uur extra open zal zijn. Deze uitbreiding geeft Utrechters in de wijk meer gelegenheid om gebruik te maken van de bibliotheek, wat bijdraagt aan het stimuleren van leer- en leesplezier.

Bovendien zullen aanvullende activiteiten en verdere samenwerking met de wijken in de loop van 2025 worden geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de doorstroom van kinderen vanuit de Bibliotheek op school naar de wijkbibliotheek, zodat ze nog beter gebruik kunnen maken van de rijke collectie aan boeken en ander materiaal die de Bibliotheek Utrecht te bieden heeft. Maar ook aan extra studieplekken zodat meer scholieren in de bibliotheek terecht kunnen en meer duurzame samenwerking met bewoners en buurtverenigingen om samen de bibliotheek nog meer van, met en door de wijk te maken.  

Bibliotheekdirecteur Deirdre Carasso: “Dankzij deze extra middelen kunnen we samen met Utrechters van de Bibliotheken Hoograven, Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht nóg meer een plek met en van de wijk maken. Waar wijkbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen, zich kunnen laten inspireren en kunnen leren van en met elkaar. We zijn blij met het vertrouwen en de erkenning van de bibliotheek als centrale plek in de wijk en gaan samen met wijkpartners en bewoners hard aan de slag om deze mooie kans te benutten.

SPUK-regeling

Door een wijziging van de bibliotheekwet krijgen gemeenten vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige openbare bibliotheek in de buurt. In voorbereiding op die zorgplicht is er in de jaren 2023 en 2024 incidenteel geld beschikbaar voor gerichte versterking en reparatie van het fysieke bibliothekennetwerk in de vorm van de SPUK-regeling. De gemeente Utrecht heeft namens de Bibliotheek Utrecht, in het kader van ongelijk investeren voor gelijke kansen, voor vier vestigingen een aanvraag ingediend voor de wijken waar de maatschappelijke behoefte en urgentie het grootst is.  

Foto: Voorlezen in de bieb © Isabelle Cornet