Het Mediawijsheid Portaal is een stedelijke plek waar scholen, opvoedprofessionals, sociaal makelaars, jongerenwerkers, ouders, cyberouders en andere opvoeders terecht kunnen met hun vragen omtrent interculturele mediaopvoeding. Het is ingericht door de partners van het Platform Interculturele Mediaopvoeding (PIM), te weten Mira Media, Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en de Bibliotheek Utrecht.

Heeft u een vraag?
Voor al uw vragen over interculturele mediaopvoeding mailt u naar educatie@bibliotheekutrecht.nl. Een team van mediawijsheid experts van de Partners van het Platform Interculturele Mediaopvoeding zal uw vraag dan beantwoorden.

De Media Ukkie dagen bij de Bibliotheek Kanaleneiland

Nieuws rondom mediawijsheid

 1. Ouderavond mediawijsheid

  Lees hier wat er allemaal besproken is tijdens deze bijeenkomst

  13 november 2017

  Bekijk details van Ouderavond mediawijsheid

 2. Mediamasters 2017-2018

  Leerkrachten van groep 7 en 8 kunnen hun klassen weer inschrijven voor MediaMasters 2017/2018.

  23 juni 2017

  Bekijk details van Mediamasters 2017-2018

 3. Themabijeenkomst digitaal burgerschap

  Op 8 juni vond deze bijeenkomst plaats in Utrecht

  23 juni 2017

  Bekijk details van Themabijeenkomst digitaal burgerschap

 4. Samen werken aan een structureel aanbod voor interculturele mediawijsheid en mediaopvoeding

  Jessie Hanssen (Bibliotheek Utrecht) over het Platform Interculturele Mediaopvoeding en het Mediawijsheid Portaal

  29 mei 2017

  Bekijk details van Samen werken aan een structureel aanbod voor interculturele mediawijsheid en mediaopvoeding

 5. Mediawijzernet lanceert de MediaDiamant

  hulp voor ouders en professionals

  5 april 2017

  Bekijk details van Mediawijzernet lanceert de MediaDiamant

 6. De Media Ukkie dagen 2017

  De Media Ukkie Dagen van 31 maart t/m 7 april 2017 staan in het teken van het thema ‘Slim opgroeien met schermen’.

  1 maart 2017

  Bekijk details van De Media Ukkie dagen 2017

 7. Vanzelf Mediawijs? Een verkennend onderzoek naar mediagebruik jongeren

  Hoe staat het met de mediawijsheid van de jongeren?

  13 januari 2017

  Bekijk details van Vanzelf Mediawijs? Een verkennend onderzoek naar mediagebruik jongeren

 8. Connected Toys

  Bekijk de handige checklist

  13 januari 2017

  Bekijk details van Connected Toys

 9. Het media-aanbod verandert‚ de Bibliotheek Utrecht verandert mee

  Isolde Vega (foto) en Jessie Hanssen werken voor de Bibliotheek Utrecht op de afdeling Educatie. Dit jaar wordt in het schoolaanbod van Bibliotheek Utrecht voor het eerst mediaopvoeding opgenomen. Maar...

  10 oktober 2016

  Bekijk details van Het media-aanbod verandert‚ de Bibliotheek Utrecht verandert mee

Meer

Mira Media
Mira Media zet zich in om minderheids- en achterstandsgroepen in de media zichtbaar te maken, een stem te geven en te voorkomen dat ze slachtoffer worden van de digitalisering van onze maatschappij.
In een diverse samenleving als de Nederlandse is het van belang dat de ervaringen, meningen en visies van alle groepen in de samenleving gehoord kunnen worden. Media zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

Stichting Al Amal
Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Utrecht en Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Stichting Vreedzaam
Stichting Vreedzaam is opgericht door Leo Pauw en Caroline Verhoeff, en wil een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Dit doen we door scholen, instellingen en overheden te ondersteunen bij het vormgeven van hun pedagogisch beleid en pedagogische praktijk. Centraal in ons werk staat de overtuiging dat we kinderen en jongeren op allerlei plekken goed moeten voorbereiden op het leven in een democratische samenleving.

De Bibliotheek Utrecht
De Bibliotheek Utrecht heeft als missie om mensen verder te helpen om de wereld ‘te lezen’. Het is een voorziening voor alle inwoners van Utrecht, met extra aandacht voor burgers met een achterstand. De Bibliotheek Utrecht streeft ernaar burgers zelfredzaam te maken in te toegang tot kennis, om hen in staat te stellen als democratisch burger te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Mediawijsheid op twitter

Bekijk ook de video waarin meer verteld wordt over dit mediawijsheidsportaal