Naar aanleiding van vragen in de media

Gepubliceerd op: 1 mei 2020 13:15

Nadat we vorige week de informatie over het laatste kunstwerk van Maarten Baas publiceerden kregen we vragen uit de media over financiering van de kunst in de Bibliotheek Neude. En waren er gemengde reacties op het kunstwerk.

Financiering van de vijf kunstwerken

De Bibliotheek Utrecht voegt dit jaar maar liefst vijf kunstwerken toe aan de publieke ruimte in en op de Neude. Het werk van Maarten Baas is er één van.
De financiering voor de uitvoering van deze kunstwerken is in 2019 gerealiseerd, dankzij een unieke samenwerking tussen het BPD Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Mondriaan Fonds, Stichting Het Boellaardfonds, Stichting Stokroos, de Bibliotheek Utrecht en de Gemeente Utrecht. Die laatste heeft een aparte projectsubsidie cultuur beschikbaar gesteld. De kosten van de vijf kunstwerken - voor uitvoering van alle vijf ontwerpen, materiaalkosten en honoraria voor de kunstenaars- bedragen in totaal 182.000 euro. Het werk van Maarten Baas is het grootste en wordt in de buitenruimte uitgevoerd en is daarmee relatief duurder dan de andere werken. Wij kunnen geen uitspraken doen over de bijdragen van individuele fondsen of over de bijdragen aan individuele kunstenaars. Natuurlijk wordt er voldaan aan de richtlijnen van honoraria voor kunstenaars.

Lees hier meer over de vijf kunstenaars en hun werk

Gemengde reacties op het kunstwerk

De Bibliotheek Utrecht respecteert ieders opvatting over het voorgestelde werk. De Bibliotheekwet geeft ons de opdracht om kennismaking met kunst en cultuur te verzorgen en om debat te organiseren. Wij hadden in april voor de commissievergadering in de Bibliotheek Neude een dergelijk debat over kunst en buitenruimte georganiseerd. In verband met de Corona-crisis kon dit niet doorgaan. We zien in de uiteenlopende reacties over het werk dat een dergelijk debat zeker leeft in de stad. Zodra programmering in de Bibliotheek weer toegestaan is, zullen wij het debat hierover graag organiseren.
 

Lees hier alles over het kunstwerk van Maarten Baas